xyz

xyz軟體王商品分類

  商品編號: xdvd0404d
  商品名稱: 歐姆龍編程包 CX-ONE 4.03 多國語言版 DVD
  語系版本:
  運行平台:
  更新日期:
  光碟片數: 1片
  銷售價格: $200元
  熱門標籤:
您可能感興趣:
您可能也喜歡:
xdvd0472d--Zbrush 3.0 人類解剖之女性角色 英文版 DVD 只於電腦播放
xdvd1441c--Spotmau系統全面維護軟件 Spotmau PowerSuite 2011 v6.0.0.0907 Golden Edition 英文版 CD
xdvd2497c--biztalk server 2006 dev 繁體中文 CD
xdvd3552d--visual studio 2010 sp1 x86 繁體中文 DVD
xdvd2499c--biztalk server 2006 sta 繁體中文 CD
歐姆龍編程包 CX-ONE 4.03 多國語言版 DVD

中文名: 歐姆龍編程包
英文名: CX-ONE
版本: 4.03
發行時間: 2009年
製作發行: 歐姆龍
地區: 大陸,日本
語言: 多語言
簡介:

CX-One集成了OMRON的PLC和Components的支持軟件,提供了一個基於CPS(Component and Network Profile Sheet)集成開發環境。
?可以在IO表內設定CPU Bus單元和特殊單元,不需要手動設定和區分地址
?CX-One軟件的CPU Bus單元和特殊單元設定可以在線和實際PLC的CPU Bus單元和特殊單元設定進行比較,將不符和的標出。
?可以以圖形方式顯示網絡結構

多語言支持,可以安裝中文版本.


CX-One Ver.4.03
The version of Support Software included in CX-One of this version
is as follows.
CX-Programmer: Ver.9.03
CX-Integrator: Ver.2.41
CX-Simulator : Ver.1.94
CX-Designer : Ver.3.11
NV-Designer : Ver.1.10
CX-Motion : Ver.2.35
CX-Motion-NCF: Ver.1.91
CX-Motion-MCH: Ver.2.24
CX-Position : Ver.2.51
CX-Protocol : Ver.1.91
CX-Process Tool: Ver.5.24
Face Plate Auto-Builder for NS: Ver.3.11
CX-Thermo : Ver.4.20
Switch Box : Ver.1.66
CX-Server : Ver.4.33
CX-Drive : Ver.1.91
CX-FLnet : Ver.1.00
NetworkConfigurator : Ver.3.10
CX-ConfiguratorFDT : Ver.1.22
CX-Motion Pro: Ver.1.21